Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 grudnia, 2017 Tytuł artykułu

BCK: XXI Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi” 2018

Treść artykułu

Brzeskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na:

XXI Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi”

24.02.2018 – Duża Scena BCK

NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA – TERMIN NADSYŁANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH: 15.02.2018. (poniżej wszystkie niezbędne informacje, karta zgłoszeniowa i regulamin)


Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi – Brzeg 2018”, który odbędzie się 24.02.2018r. Festiwal jest organizowany, jak co roku, przez Brzeskie Centrum Kultury przy udziale wszystkich parafii rzymsko-katolickich w Brzegu. Pomysłodawcą organizacji Festiwalu jest ksiądz Mariusz Bąkowski (obecnie proboszcz parafii św. Anny w Szewcach). Cel, jaki przyświecał księdzu Mariuszowi Bąkowskiemu podczas organizacji pierwszego Festiwalu, to popularyzacja twórczości artystycznej młodzieży opierającej się na repertuarze religijnym. W dalszym ciągu realizujemy ten cel. Zapraszamy wszystkie podmioty artystyczne (solistów, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, schole, chóry itp.) działające przy parafiach, domach kultury, świetlicach i innych placówkach do udziału w kolejnej – już XXI edycji tego Festiwalu.

Każdy podmiot artystyczny deklaruje swój udział w Festiwalu zgodnie z regulaminem w swojej kategorii wiekowej i artystycznej. Obowiązywać będą trzy kategorie wiekowe:

I – od 9 do 14 roku życia (włącznie),
II – od 15 do 20 roku życia (włącznie),
III – 21 i więcej lat

oraz dwie kategorie artystyczne:
I – solista,
II – zespół, schola, chór.

Na Festiwal należy przygotować dwa utwory spośród bogatego repertuaru piosenek o tematyce religijnej. Festiwal ma formułę konkursu, a oceny prezentacji artystycznych dokona powołane przez Organizatora profesjonalne Jury. Dla wyróżnionych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyniki Festiwalu w poszczególnych kategoriach, będą ogłaszane po zakończeniu występów w danej kategorii.

Zgłoszenia wysyłamy pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub mailowo na adres: smbck@interia.pl z dopiskiem „Corda Cordi – Brzeg 2018”. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15.02.2018r. Decyduje data wysłania zgłoszenia. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie będą odrzucone. Na cztery dni przed terminem przeglądu, na stronie internetowej Brzeskiego Centrum Kultury www: bck-brzeg.pl, umieszczona zostanie lista zakwalifikowanych wykonawców i kolejność prezentacji artystycznych.

Początek przesłuchań o godzinie 9.00 w dniu 24. lutego 2018 r.

REGULAMIN PRZEGLĄDU DOSTĘPNY TUTAJ: .doc i .pdf

KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA TUTAJ: .doc i .pdf

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Brzeskie Centrum Kultury oraz Parafie rzymsko-katolickie w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: