• Pogotowie Ratunkowe
  tel. 999
  tel. 77 444 66 06
 • Policja
  tel. 997
  tel. 77 424 00 03
  www.brzeg.policja.gov.pl
 • Straż Pożarna
  tel. 998
  tel. 77 424 05 70/71
  http://psp.opole.pl/kontakt/komenda-powiatowa-psp-w-brzegu/
 • Straż Miejska
  tel. 77 416 06 60
 • Pogotowie Gazowe
  tel. 992
 • Pogotowie Energetyczne
  tel. 991
 • Pogotowie Wodociągowe
  tel. 77 416 22 44
  tel. 77 416 23 95
 • Pogotowie Ciepłownicze:
  tel. 993
  tel. 512 247 885