Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Ekologia

Materiały

Rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2018
Format: pdf Data publikacji: 2018-10-03 13:51:52
Odpady segregowane
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:23:31
Odpady niesegregowane
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:23:52
Odpady niesegregowane
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:24:34
Odpady segregowane
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:25:00
Zabudowa jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:25:20
Zabudowa Wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:25:39
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:27:04
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:27:58
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 25.09.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:28:19
PDF
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:28:45
DOC
Format: doc Data publikacji: 2016-01-07 11:29:10
ODT
Format: odt Data publikacji: 2016-01-07 11:29:34
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 18.01.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:13
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu z dnia 05.11.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:35
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu 15.02.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:39
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg z dnia 18.01.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:42
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 05.11.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:46
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 27.09.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:50
Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 05.11.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:54
Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 27.09.2013r.
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:30:59
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzeg w 2017r.
Format: pdf Data publikacji: 2018-04-25 13:45:31
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:35:00
ZABUDOWA WIELORODZINNA
Format: pdf Data publikacji: 2016-01-07 11:35:34
Deklaracja 2020
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:02:56
j-rodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:04:09
2017_Harmonogram niesegregowane jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:11:58
w-rodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:04:41
2017_Harmonogram niesegregowane wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:14:18
regulamin
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:07:35
2017_Harmonogram segregowane jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:14:29
w spr szczegolowego sposobu
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:09:23
zwolnienie
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:10:47
Regulamin-utrzymania-czytsosci-2018-rok
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:12:28
Uchwała-w-sprawie-świadczenia-usług-2018-rok
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-14 11:14:49
ulga dla rodzin wielodzietnych 2020
Format: docx Data publikacji: 2020-01-14 11:18:04
2017_Informacja o ulgach na 2017
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:20:20
2017_Harmonogram segregowane wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:21:59
jednorodzinna nowa
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-07 13:07:41
2017_zużyty sprzęt elektryczny jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:25:18
wielorodzinna nowa
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-07 13:08:23
2017_zużyty sprzęt elektryczny wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:25:52
2017_Jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:32:40
harmonogram jednorodzinna 2020
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-07 13:11:02
2017_Wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2016-12-30 11:33:14
harmonogram wielorodzinna 2020
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-07 13:11:31
w spr szczegolowego sposobu
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-20 09:05:32
wyokosc oplaty
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-07 13:18:07
zwolnienie
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-20 09:08:11
wzor deklaracji uchwala
Format: pdf Data publikacji: 2020-02-07 13:19:40
jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-01-09 14:01:19
wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-01-09 14:01:50
informacja o ulgach na 2018
Format: pdf Data publikacji: 2018-01-09 14:29:58
2019_elektryczny_jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:43
2019_elektryczny_wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:45
2019_niesegregowane_jednorodzinne
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:47
2019_niesegregowane_wielorodzinne
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:48
2019_segregowane_jednorodzinne
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:49
2019_segregowane_wielorodzinne
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:51
2019_wielkogabarytowe_jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:52
2019_wielkogabarytowe_wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 09:55:53
2019_ulotka_jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 10:02:22
2019_ulotka_wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2018-12-28 10:02:25
Deklaracja_2016_02_final
Format: pdf Data publikacji: 2016-05-17 11:25:04
Uchwała_2016_rodziny_wielodzietne
Format: pdf Data publikacji: 2016-05-17 11:28:47
Uchwała_2016_wzór deklaracji
Format: pdf Data publikacji: 2016-05-17 11:28:50
harmonogram jednorodzinna 2020
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-08 13:45:21
harmonogram wielorodzinna 2020
Format: pdf Data publikacji: 2020-01-08 13:46:06
Regulamin utrzymania czytsosci - 2018 rok
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:09:41
Uchwała w sprawie świadczenia usług - 2018 rok
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:10:50
2018_segregowane_jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:19:27
wielkogabaryty_jednorodzinne_2016
Format: pdf Data publikacji: 2016-05-18 05:47:48
2018_niesegregowane_jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:21:03
wielkogabaryty_wielorodzinne_2016
Format: pdf Data publikacji: 2016-05-18 05:48:14
2018_niesegregowane_wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:22:36
2018_segregowane_wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:28:46
2018_elektryczny_jednorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:47:50
2018_elektryczny_wielorodzinna
Format: pdf Data publikacji: 2017-12-29 09:48:16