Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

„Dostosowanie Urzędu Miasta w Brzegu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”

Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie w wysokości 250.000,00 zł na dostosowanie budynku Urzędu Miasta w Brzegu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania na parterze budynku B wykonane będzie pomieszczenie dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do ich potrzeb dostosowana zostanie także pobliska toaleta. Oprócz tego wykonane zostaną oznakowania pomieszczeń, tabliczki na poręczach i plany tyflograficzne ułatwiające poruszanie się osobom niewidzącym i słabowidzącym. Zamontowane zostaną materace do ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dostępna będzie usługa tłumaczenia na język migowy dla usprawnienia obsługi osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dzięki realizacji zadania budynek urzędu stanie się bardziej dostosowany pod względem dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Szacowana wartość przedsięwzięcia to ok. 410 tys. zł, a planowany termin zakończenia realizacji projektu to polowa 2023 roku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Budżetu Państwa. Grantodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/informacja-o-projekcie/