Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 sierpnia, 2021 Tytuł artykułu

Podpisano umowę na kontynuację prac w Sali Rady brzeskiego ratusza.

Treść artykułu

W 2019 r. rozpoczęto prace przy przywróceniu wystroju wnętrz drugiej kondygnacji Ratusza: barokowej Sali Rady (Sala Rajców), dawnego skarbca oraz gotyckiej sali w wieży.  24 sierpnia 2021 r., w historycznej Sali Rady, burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podpisał umowę z p. Dorotą Wandrychowską – właścicielką wrocławskiej firmy Dorota Wandrychowska, Artis Konserwacja Zabytków, na realizację kolejnego etapu prac konserwatorskich wnętrza. Wrocławska firma wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisana umowa jest częścią zadania realizowanego dzięki środkom z funduszy europejskich, a realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Projekt „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej sali w wieży ratusza na cele muzealne, etap II” uzyskał dofinansowanie z programu 5.3.1 -„Dziedzictwo kulturowe i kultura”.

Remont konserwatorski jest drugim etapem prac mających na celu przywrócenie wystroju sali z 1746 r. Obejmuje kompleksowy, konserwatorski remont osiemnastowiecznej polichromowanej i złoconej balustrady, wykonanie rekonstrukcji osiemnastowiecznych polichromowanych i złoconych nadstaw na balustradę – w formie krat regencyjnych, kompleksowy remont kominka i przywrócenie go do stanu z 1926 r., remont konserwatorski drzwi wejściowych, prace konserwatorskie przy osiemnastowiecznym globusie (będącym własnością partnera Projektu, tj. brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich) – globus był niegdyś elementem wyposażenia przedmiotowej sali. Dodatkowo wykonane zostaną stylizowane osłony na współczesne grzejniki oraz inne elementów stylizowane, takie jak m.in. księga miejska, przybory pisarskie etc.

Wartość prac objętych umową  wynosi 418.000 złotych. Wartość projektu realizowanego w ramach RPO to 520.892,65, w tym 90.393 zł wydanych w 2020 r. na remont gotyckiej sali w wieży ratusza.

Przypomnijmy, że w 2019 r. zrealizowana została część pierwsza remontu sal ratusza (Sali Rady, skarbca oraz część prac w sali w wieży) na kwotę 544.000 złotych. Tamten etap prac uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W 2020 r. przeprowadzono wspomniane wcześniej prace konserwatorskie w gotyckiej sali w wieży oraz wykonano część elementów dekoracyjnych skarbca, a także przeprowadzono, dofinansowany ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, remont dziewiętnastowiecznej podłogi w Sali Rady, na kwotę 50.000 zł.

 

Nie zapomnij udostępnić: