Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 maja, 2021 Tytuł artykułu

Podpisanie listu intencyjnego projektu pod nazwą „Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej”

Treść artykułu

W siedzibie Stowarzyszenia „Aglomeracja Wrocławska”, burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, 28. maja 2021 r., podpisał list intencyjny, w sprawie zamiaru wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej”. Liderem Partnerstwa, do którego wejdą poszczególne Gminy należące do Aglomeracji Wrocławskiej, jest Gmina Wrocław. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach EUCF Europejskiego Instrumentu Miejskiego, ustanowionego w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”, i uzyskanie dofinansowania na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej Projektu połączeń obsługiwanych za pomocą wodnych środków transportu pasażerskiego.

W ramach EUCF można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 60 000 EUR oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybrana koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studium wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2021 r.

Nie zapomnij udostępnić: