Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Radni zadecydowali: nie będzie letniego basenu przy ul. Korfantego

Treść artykułu

Podczas sesji Rady Miejskiej Brzegu, która miała miejsce 29 kwietnia 2021 r. podjęte zostały dwie ważne dla naszego miasta uchwały. Pierwszą z nich była uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego. Obiektu o burzliwej wielowątkowej historii, wzniesionego w 1569 r. za sprawą księcia brzeskiego Jerzego II. W wyniku wieloletnich starań Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka na początku bieżącego roku udało się wypracować wspólne stanowisko z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich drem Dariuszem Byczkowskim. Zgoda na nieodpłatne przekazanie zabytkowego obiektu gimnazjum na rzecz Muzeum Piastów Śląskich będzie pierwszym krokiem do utworzenia w murach dawnej piastowskiej uczelni Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, fundusze na powstanie którego zadeklarowało Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. O szczegółach powyższej uchwały poinformujemy w osobnym poście. W tym miejscu nadmienimy, że uchwałę w sprawie darowizny podjęto 18 głosami. Poparli ją następujący radni: Mariusz Andruchowicz, Renata Biss, Grzegorz Chrzanowski, Krzysztof Grabowiecki, Paweł Grabowski, Wojciech Komarzyński, Ewa Kozioł, Jadwiga Kulczycka, Renata Listowska, Jacek Niesłuchowski, Radosław Preis, Ryszard Różański, Dariusz Socha Bożena Szczęsna Piotr Szpulak, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski. Od głosu w przedmiotowej sprawie wstrzymali się: Anna Głogowska oraz Grzegorz Surdyka. Drugą ważną uchwałą, która spowodowała burzliwą dyskusję podczas obrad, była uchwała zgłoszona przez klub radnych „Brzeg 2025”, która de facto zadecydowała o tym, że w kompleksie przy ulicy Korfantego nie powstanie zespół trzech basenów otwartych. Za tą propozycją, która wykreśliła z planów budowy baseny przy ul. Korfantego byli: Radni: Grzegorz Chrzanowski, Krzysztof Grabowiecki, Anna Głogowska, Paweł Grabowski, Ewa Kozioł, Jadwiga Kulczycka, Renata Listowska, Grzegorz Surdyka, Bożena Szczęsna, Piotr Szpulak. Przeciw propozycji radnego Chrzanowskiego byli radni: Mariusz Andruchowicz, Renata Biss, Jacek Niesłuchowski, Radosław Preis, Ryszard Różański, Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski. Radny Wojciech Komarzyński wstrzymał się od głosu. Pozostałe 27 uchwał procedowane podczas sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r. nie wywołały większych dyskusji i zostały przyjęte w większości jednomyślnie.

W ząłczeniu podajemy link do nagrania z sesji. Temat kąpielisk otwartych można śledzić od 4 godziny, 42 minuty i 24 sek. nagrania

https://transmisjaobrad.info/live_streams/325/sesja-rady-miejskiej-brzegu-29-04-2021

Nie zapomnij udostępnić: