Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Jak piątek to tylko dobre wieści

Treść artykułu

Przy okazji piątku mamy dobrą informację dla wszystkich mieszkańców. Wczoraj tj. 8 kwietnia 2021r. na sesji nadzwyczajnej zwołanej z inicjatywy burmistrza Jerzego Wrębiaka Rada Miejska przyjęła zmianę Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brzeg na lata 2016-2023. Zmiana ta wprowadziła do Programu Rewitalizacji pięć nowych projektów planowanych do realizacji w naszym mieście. Dwa z nich to projekty o które wnioskował powiat brzeski, a trzy to zadania gminne. Zmiana tego dokumentu umożliwi burmistrzowi przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z lokalnych planów rewitalizacji w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Nowe projekty o dofinansowanie których będziemy aplikować to:

  • Adaptacja zdegradowanego boiska przy PSP 5 na potrzeby ogólnodostępnego skateparku;
  • Remont placu zabaw w Parku Centralnym w Brzegu;
  • Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej w centrum Brzegu poprzez instalację sezonowego ogólnodostępnego lodowiska.

Możliwa kwota dofinansowania na trzy projekty to 700 tysięcy złotych.

Chcielibyśmy w tym miejscu przypomnieć, że budowa skateparku została zainicjowana przez burmistrza i w projekcie budżetu na rok bieżący zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji budowlanej. Zadanie to było także jednym z elementów pierwszej w historii naszego miasta Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, która głosami 10 radnych nie została przyjęta. Za przyjęciem zadań zawartych w tej uchwale, w tym budową skateparku głosowało 8 radnych:

Renata Biss; Kazimierz Kozłowski; Jacek Niesłuchowski; Radosław Preis; Ryszard Różański; Dariusz Socha; Andrzej Witkowski; Janusz Żebrowski. Swoje poparcie dla tej uchwały deklarował także Mariusz Andruchowicz, który nie mógł wziąć udziału w sesji na skutek obrażeń odniesionych w wypadku busa którym z meczu wracały nasze koszykarki.

Mimo tego chcemy dołożyć wszelkich starań, aby zadania podnoszące atrakcyjność naszego miasta dla młodych ludzi, umożliwiające aktywne spędzanie czasu na powietrzu były realizowane.

Nie pozostaje nam więc nic innego aby prosić wszystkich o trzymanie kciuków za pomyślne rozstrzygnięcie dla Brzegu konkursu, które umożliwi rozpoczęcie realizacji tych projektów już w przyszłym roku.

Nie zapomnij udostępnić: