Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Przegląd Systemu Zarządzanie Jakością w Urzędzie Miasta w Brzegu

Treść artykułu

Urząd Miasta w Brzegu w swoich czynnościach kieruje się normą ISO 9001:2015. W związku z powyższym zobowiązany jest rokrocznie do przeprowadzania sprawdzania prawidłowości funkcjonujących procesów. W piątek, 19 lutego br. w Sali nr 9 Urzędu Miasta w Brzegu odbył się Przegląd Systemu Zarządzania Jakością, któremu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. W spotkaniu wzięli udział kierownicy Biur oraz urzędnicy zajmujący samodzielne stanowiska. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – Sekretarz Brzegu p. Krystyna Nowakowska- Bider poprosiła audytora p. Teresę Piotrowską o przekazanie informacji o przebiegu i wynikach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie w 2020 roku. Następnie kierownik Biura Organizacyjno – Prawnego p. Piotr Reszczyński omówił wyniki badania satysfakcji klienta zewnętrznego wraz z wnioskami oraz złożone skargi. Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg p. Beata Dębska przedstawiła zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Na zakończenie spotkania Burmistrz podsumował funkcjonowanie Urzędu w trakcie wyjątkowego z przyczyn zewnętrznych 2020r.

Nie zapomnij udostępnić: