Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Budżet Brzegu na 2021 r. uchwalony. Szkoda, że radni opozycyjni zrezygnowali z rewitalizacji rynku.

Treść artykułu

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej z 18 grudnia 2020 r. radni uchwalili budżet Gminy Brzeg na 2021 rok. Projekt budżetu przedłożony Radzie przez Burmistrza został wnioskami radnych opozycji skorygowany poprzez wprowadzenie zadań nie ujętych wcześniej w budżecie Gminy. Warto w tym miejscu nadmienić, że w projekcie budżetu zaproponowanym Radzie Miejskiej przez Burmistrza znalazła się duża część wniosków, które zgłaszane były na przestrzeni ostatnich dwóch lat podczas sesji Rady Miejskiej i które z racji realizacji innych planów czekały na swoje wdrożenie. Budżet proponowany przez burmistrza zakładał realizację m.in. planów na które Gmina posiada ważne lub kończące się w 2021 r. pozwolenia, były kontynuacją zadań wcześniej realizowanych, bądź tych, na które Gmina otrzymała dofinasowanie zewnętrzne. Wśród największych zadań zaplanowanych do realizacji na przyszły rok należy wymienić kompleksowy remont ul. Jana Pawła II wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Piastowską za niemal 6 mln zł, remont kuchni w przedszkolu nr. 10, inwestycje drogowe na osiedlu Tivoli, remont chodników przy ul. Monte Cassino, projekt różnorodności biologicznej realizowany wespół z gminą Lewin Brzeski o wartości 630 tys., obejmujący prace przy stawie położonym przy ul. Kusocińkiego, czy wymianę źródeł ciepła w lokalach komunalnych.

Wracając do zmian wprowadzonych większością głosów radnych opozycyjnych przesunięć dokonano uszczuplając głównie środki na kulturę i promocję.

Poniżej chcielibyśmy wymienić zadania, z których gmina będzie musiała zrezygnować lub kwota zaproponowana przez radnych może okazać się zbyt niska na ich realizację. W ramach bieżącej działalności Brzeskiego Centrum Kultury jednostka będzie musiała zrezygnować z wydarzeń kulturalnych, festiwali oraz zakupu wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń BCK, w tym do studia fotografii oraz do studia nagań na łączną kwotę 415 tys. złotych. Przyjęte przez radnych zmiany w budżecie wymuszają rezygnację z organizacji m.in. takich wydarzeń kulturalnych jak Dni Księstwa Brzeskiego, których tradycja sięga kilkunastu lat, Nocy Świętojańskiej – imprezy przyciągającej do Brzegu w jeden czerwcowy weekend kilka tysięcy osób, współorganizowanej od 2019 r. z Powiatem Brzeskim czy wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z przyszłorocznych zadań usunięte zostały zadania związane z przebudową dróg wewnętrznych oraz przygotowanie projektu przebudowy rynku. Ta ostatnia decyzja martwi zwłaszcza w kontekście rozstrzygniętego konkursu architektonicznego na zagospodarowanie rynku oraz kończącego się remontu ratusza, który zyskałby godną oprawę. Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ograniczono o kwotę 60 tys. W przypadku tej jednostki z przyszłorocznego budżetu wykreślone zostały pieniądze na zakup i montaż monitoringu na marinie oraz znacznie ograniczono kwotę na zakup mobilnego systemu dezynfekcji na krytej pływalni. To ostatnie może spowodować, że pożądany sprzęt nie zostanie zakupiony. Budżet Biura Promocji Kultury, Sportu i Turystyki uszczuplono o 70 tysięcy zł do poziomu 80 tysięcy.  Wymusza to konieczność rezygnacji z zakupu materiałów promocyjnych, materiałów drukowanych, nagród wręczanych podczas wydarzeń objętych honorowym patronatem Burmistrza Brzegu (puchary, statuetki, nagrody rzeczowe w tym np. na Gregorianum – święto brzeskich szkół średnich, czy rzeczowe wsparcie służb mundurowych), wiązanek okolicznościowych składanych w trakcie uroczystości o charakterze patriotycznym. Dla porównania licząca blisko 44 tysiące mieszkańców Nysa na promocję przeznacza 1 397 000 zł, zaś Kędzierzyn-Koźle 2 150 000 złotych.

Radni postanowili przeznaczyć te środki na inne zadania.

Jednocześnie w budżecie na 2021 rok nie wprowadzono żadnego nowego kredytu. Sytuacja finansowa miasta w dobie kryzysu jest stabilna i na tle innych samorządów prezentuje się bardzo bezpiecznie. Jednocześnie pozostawia miastu potencjał na wykorzystanie nowej perspektywy środków unijnych oraz funduszu odbudowy po pandemii.

Poniżej przedstawiamy przewidywaną wysokość zadłużenia Gminy Brzeg na tle gmin ościennych i innych ośrodków województwa na koniec 2021 r.

 

Gmina/Miasto Dochody ogółem Zadłużenie %
Gmina Brzeg 175 130 810,00 28 799 676,00 16%
Gmina Nysa 291 026 000,00 150 250 000,00 52%
Gmina Kluczbork 172 526 104,00 62 815 500,00 36%
Gmina Kędzierzyn Koźle 300 550 923,00 144 645 542,00 48%
Miasto Opole 1 144 510 423,00 523 098 653,00 46%
Gmina Skarbimierz 53 081 000,00 31 250 000,00 59%
Gmina Namysłów 130 071 165,00 51 127 768,00 39%
Powiat Brzeski 104 493 505,00 29 726 728,00 28%
Miasto Oława 166 622 000,00 56 393 081,00 34%

 

Ilustracja pochodzi z projektu przebudowy brzeskiego Rynku.

Nie zapomnij udostępnić: