Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ulicy Korfantego

Treść artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na bezzwrotne dotacje dla gmin, powiatów i miast przekazywane przez rząd na oczekiwane społecznie inwestycje w dobie pandemii Covid 19. W katalogu przedsięwzięć, na które można uzyskać rządową dotację, są m.in. budowa hal sportowych, basenów, rozbudowa infrastruktury oświatowej, budowa parkingów park and ride etc. Inwestycje realizowane w dobie pandemii mają za zadanie utrzymanie aktywności inwestycyjnej gmin i powiatów na poziomie sprzed pandemii oraz zapewnienie zatrudnienia firmom z wielu branż, a w konsekwencji uzyskania produktów, które posłużą lokalnym społecznościom.

Korzystając z możliwości jakie stworzył rząd, 25 września 2020 r. Gmina Brzeg, za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, złożyła wniosek w ramach drugiego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wniosek dotyczył długo wyczekiwanej przez mieszkańców Brzegu inwestycji, jaką jest rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ulicy Korfantego. Projekt o wartości 17 950 000 mln zł. obejmuje wykonanie basenów o łącznej powierzchni 1281,25 m kw, w trzech strefach basenowych (brodzik 343,75 m kw, basen rekreacyjny 625 m kw, basen sportowy 312,5 m kw) oraz remont budynku dawnego Wodnika wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i przygotowaniem strefy gastronomiczno-rekreacyjnej. Wychodząc naprzeciw ograniczeniu emisji spalin i zachęcając mieszkańców Brzegu do korzystania z ekologicznych środków transportu w ramach inwestycji ma zostać przygotowany parking dla 200 rowerów. Zaprojektowano także 100 miejsc parkingowych przy obwodnicy dla aut osobowych, po to by ruch jaki wygeneruje ta inwestycja nie pogarszał komfortu życia mieszkańców i nie blokował miejsc parkingowych na osiedlu południowym. Inwestycja ma zostać w pełni przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działanie miasta Brzeg wpisuje się w Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą pn. „Szansa dla młodych – rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Brzegu poprzez budowę skateparku wraz z pumptruckiem przy ul. Oławskiej w Brzegu oraz budowę kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu” i byłaby spełnieniem wieloletnich oczekiwań wielu mieszkańców naszego miasta. Przedłożony rządowi projekt spełniał wszystkie kryteria wyznaczone przez decydentów, w tym warunek dostępności i bezpieczeństwa użytkowania obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jak również możliwość realizacji zadania do końca 2022r. Gmina Brzeg starała się o uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości 12 000 000 złotych. Czas realizacji inwestycji zaplanowano na okres od maja 2021 r do czerwca 2022 r. Warto w tym miejscu nadmienić że Gmina Brzeg nie była jedyną, która składała wniosek na podobne zadanie. Inwestycje basenowe zamierzały realizować duże i mniejsze ośrodki jak chociażby Wieluń czy położone na Opolszczyźnie Olesno. Niestety wśród ogłoszonych 8 grudnia b.r. projektów do realizacji nie znalazł się wnioskowany przez nasze miasto. Na woj. opolskie skierowano pulę środków w wysokości blisko 87 mln zł (na 83 samorządy). Niemniej jednak władze miasta nie składają broni. Wniosek Brzegu o urządzenie w mieście odpowiadającego współczesnym standardom miejsca do rekreacji i bezpiecznego letniego wypoczynku nad wodą zostanie złożony ponownie w kolejnym, przygotowywanym przez rząd naborze, który został już ogłoszony z pulą środków ok 1,63 mld złotych. Postaramy się zrobić wszystko by wyjść naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom mieszkańców Brzegu i zrealizować letni basen przy ulicy Korfantego, w miejscu, w którym poprzednie pokolenia brzeżan mogły z takiej rozrywki korzystać.

 

Nie zapomnij udostępnić: