Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 lipca, 2020 Tytuł artykułu

Gorący temat. Komary

Treść artykułu

Mając na uwadze komfort i jakość życia mieszkańców, Gmina Brzeg trzykrotnie przeprowadziła akcję odkomarzania na terenach publicznych takich jak: parki, skwery, place zabaw, a także na podwórkach gminnych, na których występuje duża ilość zieleni. Pierwsza akcja odkomarzania miała charakter zapobiegawczy i była przeprowadzona w maju br. przeciwko larwom komarów. Wówczas zabieg był przeprowadzony na zbiornikach wodnych w parkach miejskich oraz na zbiorniku przy ul. Korfantego. Należy pamiętać, że zbiorniki wodne są miejscami gdzie najbardziej lęgną się komary.  Druga akcja odkomarzania ze względu na złe warunki pogodowe była przesunięta i rozpoczęła się 9 lipca, a zakończyła 15 lipca. Ze względu na nieosiągnięcie oczekiwanego efektu w dniach od 21-27 lipca przeprowadzono trzecią akcję odkomarzania.

Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy, co do zasady można wydatkować wyłącznie na terenach gminnych, w związku z czym Gmina nie przeprowadziła zabiegów odkomarzania na terenach prywatnych, terenach spółdzielni mieszkaniowych, ogródkach działkowych czy terenach należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Chcąc uzyskać zadowalający efekt oraz zmniejszyć uciążliwości towarzyszące mieszkańcom w związku z zaistniałą sytuacją, Gmina zwróciła się do m.in. do spółdzielni mieszkaniowych i Wód Polskich we Wrocławiu z prośbą o przeprowadzenie akcji odkomarzania na terenach będących w ich zarządzie na terenie Gminy Brzeg. W odpowiedzi od Spółdzielni mieszkaniowej ZGODA, Gmina otrzymała odpowiedź: „Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu informuje, że akcja odkomarzania nie będzie przeprowadzona w roku bieżącym z uwagi na ograniczone środki finansowe. Poza tym sąsiadujące z naszymi terenami Wspólnoty Mieszkaniowe również nie przeprowadzały odkomarzania swoich terenów. Tak więc jakiekolwiek zabiegi terenów spółdzielczych nie byłyby efektywne” (kopia w załączeniu). Powyższe stanowisko wykazuje brak zainteresowania przeprowadzeniem akcji odkomarzania przez prywatnych zarządców, co wpływa na dalsze występowanie plagi komarów na terenie miasta.

Ponadto w opinii ekspertów zabieg odkomarzania nigdy nie przyniesie 100% skuteczności. Komary potrafią przenosić się z obszarów oddalonych o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów, dlatego tak ważne jest, aby gminy sąsiednie przeprowadzały zabiegi odkomarzania na swoich terenach w podobnym terminie, o co apelowaliśmy do władz Lubszy i Skarbimierza. Dodatkowo w tym roku pogoda jest bardzo niestabilna stąd intensywne opady deszczu powodują zmniejszenie skuteczności prowadzonych zabiegów.

W mediach pojawia się coraz więcej informacji o szkodliwości zabiegów odkomarzania na środowisko naturalne. Środki, które stosowane są w walce z komarami, należą do grupy insektycydów, co oznacza, że mają również wpływ na inne owady, które z punktu widzenia człowieka są mniej lub bardziej pożyteczne. Chodzi głównie o owady zapylające m.in. pszczoły. Według ekspertów preparaty stosowane do odkomarzania bezpośrednio zagrażają życiu pszczół. Temat ten poruszył Pan Paweł Kukiz, któremu bezpośrednio po zabiegu odkomarzania padła rodzina pszczela licząca ok. 40 000 osobników.  Dlatego bardzo ważne jest, aby zabiegi odkomarzania były przeprowadzane po dziennej aktywności owadów zapylających tj. po godzinie 20:00.

Nie przeprowadza się oprysków z samolotów nad terenami silnie zurbanizowanymi. Dla przykładu, jak informuje oficjalny portal Wrocławia, opryski samolotowe wykonano nad rozlewiskami – poza terenem zabudowanym. Parki w granicach miasta były opryskiwane metodą naziemną. Inne samorządy również stosują „punktowe” zwalczanie uciążliwych insektów, chociażby Kluczbork na terenie którego opryski stosowane są na należących do gminy terenach parków, o czym informowały w ostatnim czasie Radio Opole i Radio Doxa. Dlatego, chcąc chronić owady zapylające, w Gminie Brzeg wszystkie zabiegi odkomarzania były przeprowadzane z poziomu terenu, w godzinach wieczornych i nocnych.

 

Nie zapomnij udostępnić: