Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 lipca, 2020 Tytuł artykułu

Centrum przesiadkowe w Brzegu coraz bliżej. Trwają prace przy II etapie.

Treść artykułu

Trwają prace remontowe w związku z rozpoczęciem II etapu realizacji zadania pn. “Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe”. Zakres prac obejmuje m. in. wykonanie rozbiórki budynku po byłym punkcie usługowym (budynek dawnego PKS-u), zagospodarowanie części parkowej poprzez wykonanie alejek oraz terenów zielonych wraz z połączeniem i nawiązaniem alejek z terenami sąsiadującymi, budowę oświetlenia i monitoringu części parkowej centrum przesiadkowego, montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki).

Przypomnijmy, iż umowa została zawarta z firmą Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne “JARZĄBEK” Sp. Jawna, którą podczas zawarcia umowy reprezentowali jej współwłaściciele: Piotr Jarząbek i Radosław Jarząbek.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 509 647,00 zł.

Widać już postęp prac, w tym przebieg ciągów pieszych, a wraz z rozbiórką dawnego PKS-u otworzyła się nowa perspektywa na miasto dla wszystkich przyjeżdżających koleją do Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: