Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 lipca, 2020 Tytuł artykułu

Ratusz. Spotkanie z Konserwator Wojewódzką Elżbietą Molak

Treść artykułu

W czwartek, 9 lipca br. burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak spotkał się z Konserwator Wojewódzką p. Elżbietą Molak w sprawie postępu prac przy rewitalizacji ratusza. Podczas komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawicieli służb OWKZ, inwestora, projektanta i wykonawców omawiane były szczegóły dotyczące kończących się prac. Konserwator Wojewódzka oceniła pozytywnie wykonaną w formie polichromii imitację dekoracji sgraffitowej na wieży zegarowej oraz wykonane w technice tradycyjnej sgraffita na pierwszej z dwóch wież klatek schodowych. Przypomnijmy, że relikty szesnastowiecznej dekoracji wieży zegarowej odnalezione zostały w 2019 r. przez dra hab. inż. arch. Andrzeja Legendziewicza oraz dra Andrzeja Peszko. Omawiane były również tematy związane z dekoracyjnymi renesansowymi portalami, kolorystyką stolarki drzwiowej oraz kolorystyką kraty zamykającej dziedziniec od strony zachodniej. Rozważane jest wprowadzenie koloru zielonego na kratę. Termin zakończenia prac przy elewacjach zaplanowany jest na koniec października bieżącego roku. Konserwator Wojewódzka spotkała się również w Sali Rajców z przedstawicielami inwestora i autorem programu konserwatorskiego przy omówieniu szczegółów prac związanych z remontem historycznej posadzki w w/w sali. Ta inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Nie zapomnij udostępnić: