Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Dodatkowe środki bezpieczeństwa w brzeskich szkołach podstawowych

Treść artykułu

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom w szkołach, zarówno w ich pracy bieżącej, jak również w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty. Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem
i możliwością zakażenia się koronawirusem podczas trwania egzaminu ósmoklasisty (16-18.06 br.) oraz przez co najmniej 18 miesięcy w bieżącej pracy placówek.

Wszystkie brzeskie samorządowe szkoły podstawowe złożyły wnioski do Ministerstwa Zdrowia o dyspensery i środek do dezynfekcji. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Rozpoczęto już montaż dyspenserów w szkołach. Stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji są montowane bezpłatnie. Wkrótce szkoły otrzymają także środki dezynfekujące.

Dyspensery przekazywane są szkołom bezpłatnie w użytkowanie na 18 miesięcy i są objęte gwarancją oraz serwisem producenta. Po tym czasie, po stronie szkoły, pozostaje kwestia decyzji o ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Sprzęt o którym mowa powyżej użyczony jest przez firmę Polfa Tarchomin S.A.

Nie zapomnij udostępnić: