Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 maja, 2020 Tytuł artykułu

Wyniki testów w kolejnych placówkach oświatowych

Treść artykułu

Wyniki testów w kolejnych sześciu placówkach oświatowych

Burmistrz Brzegu informuje, że w dniu dzisiejszym ( 29.05.2020 roku)  otrzymaliśmy wyniki testów
w kierunku obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 pracowników następujących placówek:

Publiczne Przedszkole nr 6,

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne,

Publiczne Przedszkole nr 8,

Publiczne Przedszkole nr 10,

Publiczne Przedszkole nr 11,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1.

W związku z powyższym, Burmistrz podjął następujące decyzje:

Wyraził zgodę, aby z dniem 1 czerwca br. odwiesić czasowe ograniczenie funkcjonowania następujących samorządowych przedszkoli :

  1. Publiczne Przedszkole nr 6
  2. Publiczne Przedszkole nr 8
  3. Publiczne Przedszkole nr 10
  4. Publiczne Przedszkole nr 11

Przedszkola podejmują z tym dniem swoją działalność na zasadach określonych w wytycznych określonych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Nie wyraził zgody, aby z dniem 1 czerwca br. odwiesić czasowe ograniczenie funkcjonowania Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego. Wyniki badań w tym przedszkolu są niejednoznaczne, dlatego wprowadzona jest dodatkowa, wyjaśniająca procedura. Będą prowadzone dalsze badania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników. O terminie otworzenia przedszkola będziemy informować na bieżąco.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu kontynuuje się działalność zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz szczegółowymi wytycznymi sanitarnymi. W szkołach wdrożone są wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

 

Nie zapomnij udostępnić: