- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzję o otwarciu bibliotek dla mieszkańców podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem po konsultacji z inspektorem sanitarnym.
Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i czytelnikom. W najbliższym czasie poinformujemy o dacie otwarcia bibliotek i usługach, które będą dostępne dla Państwa podczas stanu epidemicznego.