- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Informacja dotycząca danych ze spisu wyborców

Informacja. Na dzień 28.04.2020 r. Gmina Brzeg nie przekazała, na złożony przez Pocztę Polską SA wniosek, danych ze spisu wyborców.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o wyjaśnienia dotyczące podstawy prawnej do przekazania żądanych danych osobowych.

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak