- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Pomoc od Aglomeracji Wrocławskiej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska podjął działania w kierunku udzielenia bezpośredniego wsparcia zrzeszonym w stowarzyszeniu gminom. W ramach pomocy do Brzegu dotarło już 840 litrów płynu dezynfekcyjnego. W kolejnym transporcie do Brzegu zostanie dostarczonych 10 tysięcy maseczek z atestami Państwowego Zakładu Higieny, których produkcję Aglomeracja zleciła wyspecjalizowanej firmie. Wkrótce otrzymamy też dodatkowe środki ochrony osobistej. Przekazane przez Aglomerację dary w pierwszej kolejności zostaną rozdysponowane pomiędzy brzeskich seniorów.