Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 marca, 2020 Tytuł artykułu

Pakiet Pomocowy Burmistrza Brzegu

Treść artykułu

W nawiązaniu do informacji Urzędu Miasta w Brzegu z dnia 17 marca odnośnie pomocy dla przedsiębiorców Burmistrz Brzegu w związku z trudną sytuacją jaka dotknęła przedsiębiorców naszego miasta nie pozostaje bezczynny i w ramach swoich kompetencji i możliwości  wprowadza ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszym mieście.

O co będzie można się ubiegać?

 • o odroczenie terminu płatności rat podatków do dnia 31.07.2020r.,
 • o rozłożenie na raty, przy określeniu liczby i wysokości rat (na okres do 12 miesięcy),
 • o umorzenie odsetek od przeterminowanych kwot.

Co należy złożyć?

 • pisemny wniosek,
 • dokumenty wykazujące utratę płynności finansowej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Dodatkowo:

 • obniżono czynsz za najem lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza dla przedsiębiorców ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 do 1 zł +VAT od całej powierzchni lokalu miesięcznie za miesiąc kwiecień i maj 2020r.,
 • zawieszono pobór opłaty targowej na terenie miasta Brzeg na okres od dnia 20.03.2020r. do 31.05.2020r.,
 • umorzono Decyzją Burmistrza zaległości w podatku od nieruchomości dla Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu w łącznej kwocie 426.331 zł.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl  Urząd miasta > struktura organizacyjna > Biuro Podatków i Opłat

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_12-12

Dokumenty należy wysłać przez:

 • skrzynkę podawczą EPUAP,
 • e-mailem na adres um@brzeg.pl lub podatki@brzeg.pl (podpisane elektronicznie),
 • pocztą lub złożone do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

 

Nie zapomnij udostępnić: