- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Stan finansów miasta jest dobry!

Od soboty 15 lutego bieżącego roku możemy już składać nasze roczne rozliczenia podatkowe, tak zwane PITy. Roczne rozliczenie z fiskusem do dla gospodarstw domowych pretekst do analizy domowych wydatków rozważenia możliwości wsparcia pożyczką czy kredytem, snucie planów wakacyjnych czy remontowych. Kiedy osoba odpowiedzialna za domowe finanse z ołówkiem w ręku sumuje słupki zestawia kwoty i wpisuje je w rubryki PITu często nachodzi ja myśl gdzie podziały się te wszystkie pieniądze? Samorząd gminny też ma swoje podsumowanie do końca lutego składa do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie składające się z dużej ilości słupków i skarbnicy wtedy podobnie jak domowi księgowi zachodzą w głowę na co wydaliśmy te wszystkie pieniądze? Ogrom potrzeb zgłaszanych przez radnych, mieszkańców świetne pomysły młodzieży czy seniorów wymagają niestety  dużych środków. Pewne wydatki są sztywne i przedszkola żłobki czy szkoły muszą zapłacić nauczycielom opiekunom i personelowi. Gmina wypłaca środki na rządowe programy wynagrodzenia urzędnikom prowadzi Urząd Stanu Cywilnego zapewnia środki na diety radnych i obsługę rady gminy, utrzymuje mieszkania komunalne, obiekty sportowe, zajmuje się wywozem odpadów, oświetleniem ulic utrzymaniem porządku naprawą zdewastowanego mienia. Te rzeczy to stałe wydatki tak jak jedzenie, prąd, paliwo, podatki, czynsz gaz i opał w naszych budżetach domowych. Trudno się ich pozbyć i trzeba je ponosić. Ponieważ oczekiwania są dużo większe niż tylko bieżące funkcjonowanie wszystkie samorządy wspierają się kredytami. Środki z kredytów dają samorządom możliwość realizacji zadań drogich oczekiwanych przez mieszkańców. Tak również mówi prawo finansów publicznych, że zadłużać gmina się może jedynie na realizację inwestycji. Dowodem tego, że wszystkie samorządy korzystają z kredytów i pożyczek niech będzie zestawienie długu gmin, powiatów z najbliższej okolicy wg uchwał RIO w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty długu na koniec 2020 roku.

Przewidywana kwota długu na koniec 2020r.
Gmina/Miasto Dochody ogółem Zadłużenie %
Gmina Brzeg 178 565 332,00 31 523 146,00 18%
Gmina Nysa 315 331 000,00 140 176 328,00 44%
Gmina Kluczbork 176 399 550,00 67 356 000,00 38%
Gmina Kędzierzyn Koźle 320 218 232,00 136 000 991,00 42%
Miasto Opole 1 276 146 000,00 519 857 919,00 41%
Miasto Oława 168 900 000,00 41 393 081,00 25%
Gmina Skarbimierz 57 859 100,00 31 950 000,00 55%
Gmina Namysłów 127 550 872,00 44 867 527,00 35%
Powiat Brzeski 97 063 726,00 25 930 092,00 27%
Gmina Oława 99 823 374,00 25 348 610,00 25%
Gmina Olszanka 23 892 076,00 6 375 208,00 27%
Powiat Kluczborski 80 038 226,00 79 807 013,00 100%

Jak widać w załączonej tabeli samorządy duże i małe, biedne i bogate wspierają się kredytami. Kredyt nie był też obcy gminie Brzeg przed 2014 rokiem. Gmina korzystała z tego źródła choćby na wybudowanie stadionu. Dane z uchwał RIO w Opolu nr 688/2013 pokazują, że prognozowana kwota długu gminy na koniec 2014 roku miała wynieść 21 117 078 zł, a dochody gminy stanowiły wtedy 99 978 889 zł czyli stosunek długu do dochodów wynosił 21%. Przekładając to na dochód rodziny nie przekraczającej 1 progu podatkowego czyli około 160 tyś złotych to dług wyniósłby 33,6 tyś złotych, a więc do zaakceptowania. Wszystko to miało miejsce przed tym jak burmistrzem został Jerzy Wrębiak. Dziś dysponujemy już uchwałą RIO w Opolu w tej samej sprawie 698/2019 i wynika z niej, że dług gminy Brzeg prognozowany na koniec 2020 roku wyniesie 31 523 146 zł, a dochody 178 565 332 zł (swoją drogą dochody  wzrosły o 78 pkt %) . Przekładając to na procenty udział długu w dochodach gminy wynosi 18%. Odnosząc to ponownie do gospodarstwa domowego o dochodzie na poziomie 160 tyś taki dług wyniósłby dziś 28,8 tyś złotych. Tak więc jak najbardziej do zaakceptowania.

Nie bez znaczenie pozostaje fakt że w czasie od 2014 do 2019 na inwestycje w mieście tutejszy samorząd wydał ok 110 mln zł, a rok 2020  w którym nie zaplanowano kredytu rozpoczął z wolnymi środkami w kwocie ok 13 mln złotych. Świadczyć to może o tym, że finanse miasta są pod dobrą kontrolą.

Gmina to jednak nie tylko urząd i jednostki, ale także spółki, które prowadzą działalność na własny rachunek,. Mogą zaciągać kredyty i pożyczki inwestować i powiększać swój majątek. Kiedy na koniec 2014 roku zadłużenie w gminnych spółkach których jedynym właścicielem jest gmina wynosiło ponad 44 000 000 zł to na koniec 2019 roku było to już tylko 25 300 000 zł. Spółki spłaciły 18,7 mln zł kredytu powiększając w tym czasie swój majątek o 47 mln zł.

Sumując więc stan zadłużenia gminy i spółek na koniec 2014 roku w odniesieniu do 2020 roku uzyskujemy informację, że łączne zadłużenie gmina + spółki zmniejszyło się od 2014 do 2019 roku o ponad 8,5 mln złotych. To naprawdę świetny wynik zważywszy, że wartość majątku w tym czasie wzrosła o ponad 150 mln zł. Dobitnie świadczy to o tym, że sięganie po zewnętrzne środki przynosi efekty dla nas wszystkich mieszkańców i dowodzi tego, że nie robi się tego na kredyt.