- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brzeg, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę zagospodarowania, obejmującej działkę gruntu nr 959/34