- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brzeg, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Brzegu przy ul. Małujowickiej

Urząd Miasta w Brzegu