- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uwaga kierowcy

Z dniem 17.06.2019 r. tj. od poniedziałku zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu w ciągu ulicy Robotniczej na skrzyżowaniu z ulicą Partyzantów i Wileńską.

Ustala się następujący przebieg drogi głównej:

– ul. Robotnicza od drogi krajowej (ul. Armii Krajowej) do skrzyżowania z ulicą Partyzantów dalej ulica Partyzantów do drogi powiatowej tj. ulicy Wrocławskiej. Tym samym odcinek ulicy Robotniczej od skrzyżowania z ulicą Wileńską do ulicy Partyzantów będzie drogą podporządkowaną.

Ponadto na ulicy Wileńskiej odc. Robotnicza – Drzymały zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

O zmianach w przebiegu drogi głównej na skrzyżowaniu ulic Robotnicza i Partyzantów będą ostrzegały znaki „UWAGA zmiana w organizacji ruchu drogowego”.