Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 maja, 2019 Tytuł artykułu

Rozpocznie się remont zabytkowych wnętrz ratusza

Treść artykułu

W Sali Rajców brzeskiego ratusza 28. maja 2019 r. podpisane zostały umowy związane z rozpoczęciem prac konserwatorskich przy wystroju oraz przy elementach wyposażenia dawnej siedziby brzeskiego samorządu. Jako pierwsza podpisana została umowa pomiędzy Gminą Brzeg a Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w sprawie przekazania 8 kartuszy z inskrypcjami oraz pełnoplastycznej rzeźby orła. Umowę podpisał Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski. Kartusze oraz rzeźba, będące przedmiotem umowy – porozumienia, stanowiły pierwotnie elementy wystroju Sali Rajców. W latach siedemdziesiątych XX wieku zostały zdeponowane w muzeum. Dzięki porozumieniu możliwe będzie przeprowadzenie przy obiektach pełnego programu prac konserwatorskich oraz ponowne umieszczenie  w miejscu ich pierwotnej lokalizacji. Podpisana również została umowa z p. Dorotą Wandrychowską, prowadzącą firmę Artis Konserwacja Zabytków. Firma Artis wygrała przetarg nieograniczony na prace konserwatorskie przy wspomnianych zabytkach oraz prace konserwatorskie i remontowe przy wnętrzach Sali Rajców, gotyckiej sali w wieży brzeskiego ratusza oraz zlokalizowanego za Salą Rajców tzw. skarbca. We wspomnianych salach wykonane będą nowe instalacje, pomieszczenia zaopatrzone zostaną w system alarmowy i system wideorejestracji. Sale uzyskają nową aranżację. Projekt na obecnym etapie przewiduje również wymianę posadzki, malowanie wnętrz skarbca i Sali Rajców, rekonstrukcję niektórych elementów wystroju i wyposażenia. – Naszym celem jest przywrócenie tej pięknej Sali choć w części jej wystroju, a dzięki dobrej współpracy z brzeskim Muzeum będziemy mogli oglądać osiemnastowieczne części dekoracji po pełnej konserwacji – powiedział Burmistrz Jerzy Wrębiak. Docelowo chcemy by w ratuszu można było obejrzeć małą ekspozycję związaną z historią brzeskiego ratusza i roli jaką ratusz odgrywał w życiu miasta. – To wyjątkowe wnętrze w skali nie tylko Śląska ale i Polski, a nawet naszej części Europy, któremu należy przywrócić dawny blask – podkreśliła p. Dorota Wandrychowska. Prace konserwatorskie możliwe są dzięki dotacji jaką Gmina otrzymała ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość zadania w tym etapie prac kosztować będzie 544.890 złotych, zaś wysokość dotacji ministerialnej to 160 tys. złotych. Realizacja pierwszego etapu potrwa do grudnia b.r. Przypomnijmy, że przy brzeskim ratuszu trwają obecnie prace konserwatorskie związane z remontem elewacji obiektu a zakończony został kompleksowy remont dachów.

 

Nie zapomnij udostępnić: