- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Darmowy basen w czasie ferii. Zapraszamy!

W czasie ferii (26 stycznia – 10 lutego), codziennie w godzinach od 13.00 do 16.00 uczniowie brzeskich szkół podstawowych mogą bezpłatnie kąpać się na krytej pływalni.

Aby skorzystać z basenu, uczeń musi mieć ważną legitymację szkolną. Dzieci do lat 12, zgodnie z regulaminem pływalni, mogą kąpać się w obecności pełnoletniego opiekuna, dla którego wstęp jest odpłatny.