- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do dnia 30 września 2019 roku obejmujący działki nr 886/7, 886/2 i 886/3 położone w Brzegu przy Placu Dworcowym

Urząd Miasta w Brzegu