Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 października, 2018 Tytuł artykułu

Park Chrobrego otwarty po remoncie

Treść artykułu

6 października br. Park Chrobrego w Brzegu został oficjalnie otwarty po remoncie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Jerzy Wrębiak oraz Robert Wąs – szef firmy WASBUD – wykonawcy robót. Burmistrz podziękował za zrealizowane prace i podkreślił, że nowe oblicze parku to część z wielu inwestycji realizowanych w mieście.

Obecni byli również wiceburmistrzowie Brzegu – Bartłomiej Kostrzewa i Tomasz Witkowski, a także Jan Sadowski (inspektor nadzoru) i Józef Czernik (kierownik budowy).

Przy okazji uroczystości odbyła się gra terenowa dla uczniów brzeskich szkół podstawowych, którą przygotowali harcerze z Hufca ZHP w Brzegu. Zadaniem kilkuosobowych drużyn było odnalezienie w parki kilkunastu stanowisk w jak najkrótszym czasie. Rywalizacja była bardzo zacięta, najlepsi otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy – drobne upominki miejskie.

Urząd Miasta serdecznie dziękuje harcerzom za przygotowanie gry terenowej, a uczniom i nauczycielom brzeskich szkół za wzięcie udziału w wydarzeniu.

 

Przypomnijmy, że prace na Głównej Alei Plant Miejskich na terenie Parku Chrobrego (a także Parku nad Odrą oraz Parku Centralnego) prowadzone były w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodziły z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Pozyskane przez Gminę Brzeg dofinansowanie wynosiło 11,5 mln złotych i jest ono najwyższe z dotychczas otrzymanych unijnych funduszy. Całkowita wartość inwestycji na terenie Brzegu wynosiła 14,5 mln złotych.

Rewaloryzacja Parku Chrobrego (w tym m.in. remont fosy oraz amfiteatru) realizowana była w ramach projektu pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”, Zadanie współfinansowane było ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Środki własne Gminy Brzeg przeznaczone na tę inwestycję wynosiły 4.478.261,95 zł, natomiast unijne dofinansowanie opiewało na kwotę 2.414 126,30 zł.

Roboty obejmowały: przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody), budowę pergoli terenowej, siłowni oraz oświetlenia parkowego z monitoringiem, remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca, a także niecki zbiornika. W wyniku realizacji inwestycji zrewitalizowany został obszar liczący 5,16 ha.

Projekt realizowany był w partnerstwie. Liderem była Gmina Brzeg, a partnerami: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Brzegu oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

 

Nie zapomnij udostępnić: