Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 kwietnia, 2018 Tytuł artykułu

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu

Treść artykułu

12 kwietnia br. w Małej Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów pierwszej kadencji. Radnych powitał burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, składając podziękowania za zaangażowanie i chęć poświęcenia własnego czasu na działalność społeczną, a także wyrażając nadzieję na owocną współpracę. Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów osób starszych wobec władz Gminy, a także wspieranie aktywności ludzi starszych i zapobieganie ich marginalizacji. Do zadań Miejskiej Rady Seniorów należy m.in: opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy Gminy, inicjowanie działań na rzecz osób starszych, formułowanie wniosków w sprawach dotyczących osób starszych, czy też monitorowanie potrzeb seniorów. Dzięki powołaniu Rady aktywni starsi mieszkańcy Brzegu zyskali przestrzeń do dyskusji i, co najważniejsze, możliwość rzeczywistych działań, które wspierać będzie samorząd.

Miejska Rada Seniorów w Brzegu liczy ośmiu członków. Kandydatów mogły wskazywać osoby starsze zamieszkałe na terenie Brzegu, a także podmioty działające na rzecz osób starszych. Przedstawicielami osób starszych w Miejskiej Radzie Seniorów są: Małgorzata Dowiat, Ryszard Gazda, Bernard Oestreicher i Stanisław Preis. Natomiast reprezentanci podmiotów działających na rzecz osób starszych to: Ewa Bruzi, Maria Chlebowska, Barbara Dębska i Zygmunt Nowak. Głównym punktem obrad inauguracyjnej sesji były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania Przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów został Pan Bernard Oestreicher, Wiceprzewodniczącą – Pani Barbara Dębska, natomiast Sekretarzem – Pani Maria Chlebowska.

Członkowie Rady określili także termin kolejnego spotkania oraz dyskutowali nad pomysłami na sposób jej działania. Obiecujący jest fakt, że już w trakcie pierwszego posiedzenia pojawiły się inicjatywy, które mają wspomóc funkcjonowanie osób starszych w przestrzeni miejskiej.

 

Nie zapomnij udostępnić: