- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Informacja nt. funkcjonowania Urzędu Miasta

Urząd Miasta w Brzegu

W związku z wieloma pytaniami klientów Urzędu Miasta dotyczącymi organizacji i obiegu dokumentów UM informujemy, że Wydział Komunikacji oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami to komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego mimo, że znajdują się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12. Dlatego też wszelkie dokumenty kierowane do Starostwa należy składać w biurze podawczym przy ul. Robotniczej 20. Dokumenty złożone w biurze podawczym Urzędu Miasta są oczywiście przekierowywane do Starostwa, ale niestety wydłuża to procedurę rozpatrzenia danej sprawy. Jednocześnie przypominamy, że Starostwo Powiatowe jest urzędem właściwym w kwestii funkcjonowania m.in. szpitala (Brzeskie Centrum Medyczne), Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, a także Zarządu Dróg Powiatowych i dlatego za utrzymanie niektórych ulic w naszym mieście (np. Władysława Łokietka, Wrocławska, Bolesława Chrobrego oraz Ks. Makarskiego) odpowiada właśnie Zarząd Dróg Powiatowych, a nie Urząd Miasta.