- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Opinia burmistrza na temat budowy zakładu karnego

Prosimy o zapoznanie się z opinią burmistrza Brzegu dotyczącą uchylenia uchwały Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny pod budowę nowego zakładu karnego.

Tekst w załączniku.