Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 października, 2017 Tytuł artykułu

Amfiteatr i BCK wypięknieją – ponad 8,5 mln zł dofinansowania!

Treść artykułu

Projekty Gminy Brzeg i Brzeskiego Centrum Kultury otrzymały dofinansowanie z działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Projekt Gminy Brzeg pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” o łącznej wartości 8 452 000,00 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 4 999 358,00 zł. W ramach projektu przewidziana jest:

– przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu (remont widowni, przebudowa budynku zaplecza z garderobami, remont sceny, oświetlenie terenu, ogrodzenie, uporządkowanie gospodarki wód opadowych),

– rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu (przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych, montaż ławek, koszy, siłowni plenerowej, pergoli terenowej, oświetlenia i monitoringu, remont układu wodnego, mostku i przepustów oraz murków z piaskowca). Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018.

Projekt Brzeskiego Centrum Kultury pn. „Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK” o łącznej wartości 7 126 272 zł kosztów kwalifikowanych otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 521 023,99 zł. W ramach projektu przewidziana jest:

– termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana okien i drzwi, wymiana centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wymiana oświetlenia na energooszczędne),

– przebudowa wnętrz budynku poprzez utworzenie pomieszczenia Sceny Kameralnej dzięki przebudowie byłej kawiarni, przebudowa sali widowiskowej oraz tzw. małej sceny (wymiana siedzisk na widowni, remont sceny i zaplecza scenicznego wraz z instalacjami scenicznymi – kurtyną i oświetleniem, wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, remont ścian, sufitów i balkonów, zakup wyposażenia scenicznego). W salach zostanie zainstalowane nowe oświetlenie sceniczne i nagłośnienie. Dodatkowo sala widowiskowa zostanie wyposażona w nową technikę kinową. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy oraz wydzielenie toalety na parterze budynku. Przebudowany zostanie również taras nad wejściem głównym do budynku BCK. Realizacja zadania prowadzona będzie w latach 2018-2019.

Nie zapomnij udostępnić: