Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 września, 2017 Tytuł artykułu

Uwaga! Ważna zmiana dla zainteresowanych dotacją na remont zabytków

Treść artykułu

W związku ze zmianą Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ogłoszoną 25 sierpnia 2017 r., która wchodzi w życie 9 września 2017 r., oraz skierowaniem na sesję Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 września 2017 r. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji z budżetu Gminy Brzeg w roku 2018, prosimy o złożenie wniosku na formularzu zgodnie z załącznikiem do projektu tej uchwały w terminie do 31 października 2017 r.

Złożenie wniosku zgodnie z w/w formularzem możliwe będzie po wejściu w życie uchwały.

O informację o terminie wejścia w życie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków można zwracać się do Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu na początku października.

W załączeniu formularz wzoru wniosku – do zapoznania się.

Nie zapomnij udostępnić: