Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 sierpnia, 2017 Tytuł artykułu

Dofinansowanie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

Treść artykułu

Szanowni Państwo,

nawiązując do wcześniejszych wiadomości dotyczących przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pakietu dla średnich miast, w ramach którego planowane jest m.in. ułatwienie miastom średnim sięgania po fundusze europejskie poprzez dedykowanie im wsparcia z krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej ogłoszony jest konkurs do działania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu konkursu wnioski będą przyjmowane od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkurs podzielony jest na etapy, które kończą się odpowiednio 30 września, 31 października, 31 grudnia br. oraz 28 lutego 2018 r. O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie w konkursie jest przeznaczone wyłącznie dla projektów realizowanych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 11 do Regulaminu, to jest na terenie miast średnich wyszczególnionych w przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Pakiecie dla miast średnich. W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem dla średnich przedsiębiorców wynosi 10 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem dla mikro i małych przedsiębiorców wynosi 5 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,

2) na usługi doradcze: 500 000 zł.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu w województwach innych niż mazowieckie wynosi łącznie 362 000 000,00 zł. Miasta kwalifikujące się do wsparcia w województwie opolskim to: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik i Strzelce Opolskie (znajdują się w załączniku 11 do Regulaminu konkursu).

Szczegółowe informacje na temat konkursu mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie.

Z kolei informacje o Pakiecie dla średnich miast mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wsparcie-rozwoju-srednich-miast/.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami konkursu oraz przekazania informacji o jego ogłoszeniu do podmiotów, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do kontaktowania się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie opolskim w celu uzyskania informacji na temat założeń i warunków obowiązujących w konkursie. W razie potrzeby pomożemy Państwu wybrać najbardziej dogodną formę konsultacji. Dane kontaktowe Punktów znajdą Państwo na stronie: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Punkty informacyjne.

Zapraszamy serdecznie!

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00-18:00, wtorek-piątek 08:00-16:00

tel./fax  77/444 17 78
tel. 77/444 12 02
e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl

www.rpo.opolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.facebook.com/opolskiePIFE

Nie zapomnij udostępnić: