Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 lipca, 2017 Tytuł artykułu

Zapytanie ofertowe – dostawa pomocy dydaktycznych

Treść artykułu

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Aktywny Kreatywny Maluch – program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 9 – Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 – Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Szczegóły w załacznikach.

Nie zapomnij udostępnić: