Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 maja, 2017 Tytuł artykułu

Program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki „SMOK” przy PSP nr 3

Treść artykułu

W Gminie Brzeg od dwóch lat działa program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki „SMOK” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. Celem programu jest szkolenie dziewcząt klas IV-VI szkół podstawowych w zakresie koszykówki. Program daje możliwość przygotowania ogólnorozwojowego i sprawnościowego dzieci uczestniczących w realizacji programu, a finansowany jest przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dla ćwiczących grup nieodpłatnie udostępniono sale sportowe. Kwota od początku projektu na zabezpieczenie sal sportowych wyniosła 21 153,00 zł. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem sprzętu sportowego przekazanego w ramach SMOK. Gmina Brzeg zakupiła stroje treningowe dla dzieci biorących udział w zajęciach. Polski Związek Koszykówki pokrywa wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach programu SMOK. Koordynatorem projektu SMOK jest Pani Ewa Jarząb. Zajęcia prowadzi również Pani Małgorzata Szyndralewicz. Zajęcia odbywają się w trzech grupach treningowych. Dzięki wdrożonemu programowi SMOK w naszym mieście dziewczynki biorące udział w programie mają możliwość gry w lidze śląskiej oraz udziału w turniejach. Podczas treningów dziewczęta ćwiczą z wielkim zaangażowaniem  i doskonalą swoje umiejętności gry w koszykówkę.

Nie zapomnij udostępnić: