Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 marca, 2017 Tytuł artykułu

Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu

Treść artykułu

W dniu 22.03.2017r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Brzegu odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu połączony z Rejonową Konferencją Opiekunów Szkolnych Kół PCK. W Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyła pani Elwira Bury Prezes Oddziału Okręgowego PCK w Opolu oraz pan Jerzy Cwynar Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Opolu. Tematem obrad było podsumowanie działalności OR PCK w  Brzegu w roku 2016 oraz ustalenie i zatwierdzenie programu działania na rok 2017. Jak podkreślił w sprawozdaniu prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Brzegu Walerian Twardzik rok 2016 można uznać za bardzo udany. Polski Czerwony Krzyż bardzo mocno akcentował swoją obecność w szkołach i przedszkolach krzewiąc idee humanitarne zgodnie ze swym statutowym powołaniem. Na naszym terenie PCK posiada 29 Szkolnych Kół PCK zrzeszających 412 członków i 323 wolontariuszy, w niższych klasach szkół podstawowych i w przedszkolach w 20 Klubach ,,Wiewiórka” działa 966 dzieci. W minionym roku szkolnym te kluby i koła wraz ze swoimi opiekunami były organizatorami wielu imprez. Do najbardziej masowych należały Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w której wzięło udział 463 uczestników, Turniej Wiedzy ,,Człowiek i Jego Środowisko” w którym wzięło udział 238 uczniów, Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu w której wzięło udział 614 osób, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konkursy związane z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Brzegu tj. Rejonowy Turniej ph ,,Bezpiecznie do szkoły”  – 337 uczestników, konkurs plastyczny ph ,,Czerwony Krzyż zawsze w obronie praw dziecka” – 326  uczniów. Brzeska młodzież czerwonokrzyska bardzo licznie i chętnie uczestniczyła też w kwestach ulicznych, z których dochód w kwocie 35 517,39 zł  przeznaczony był na wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących m. in. na dofinansowanie wycieczek szkolnych i koloni, zakup artykułów szkolnych,  zakup paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i zabawy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz  zakup leków i żywności. Dużym zainteresowaniem dzieci  z przedszkoli    i szkół cieszyła się zbiórka złotych monet w akcji ,,Gorączka Złota” .

Kolejnym priorytetem brzeskiego oddziału PCK była promocja honorowego krwiodawstwa.  Brzescy krwiodawcy zgrupowani w 7 klubach HDK PCK liczyli 111 członków i 700 wolontariuszy i oddali 2.633 700 ml krwi. Aktywność  naszych krwiodawców to efekt pracy klubowej  i Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, która potrafiła zmobilizować środowisko honorowych krwiodawców nie tylko wokół idei oddawania krwi, ale także organizując imprezy integracyjne np. zawody wędkarskie, uroczyste spotkania z okazji „DNI HDK”, dwa festyny pod INTERMARCHE i BRICOMARCHE pod patronatem Burmistrza Brzegu, konkurs „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”, w którym uczestniczyli uczniowie – krwiodawcy z Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Dbano także o wyróżnianie i odznaczanie najaktywniejszych honorowych krwiodawców. Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III, II i I stopnia otrzymały w 2016 roku 152  osoby. W grudniu 2016r odbyły się 4 spotkania promujące honorowe krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych , w których uczestniczyło 191 osób. Pogadanki te owocują pozyskiwaniem nowych, młodych dawców krwi. Brzeski Oddział PCK pozyskuje także odzież używaną , którą przekazuje potrzebującym. W 2016r. wydano 1.553,5 kg odzieży używanej dla 165 rodzin, dla bezdomnych oraz podopiecznych MOPS w Brzegu i GOPS w Skarbimierzu. Ponadto wydaliśmy akcesoria dziecięce: 7 wózków dziecięcych, krzesełka do karmienia, nosidełka, foteliki samochodowe. Podczas Zjazdu wyróżniono Odznaką Honorową III stopnia panią Katarzynę Raczkowską opiekunkę Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubszy. Nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymały opiekunki SK PCK pani Barbara Przybysz z PSP nr 6 w Brzegu, Joanna Staroń z PG w Kościerzycach i  pani Iwona Mróz z PSP nr 3 w Brzegu.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknych osiągnięć, szczególnie Prezes Zarządu zapewnił, że w obecnym roku będzie kontynuowana dobra współpraca PCK ze szkołami, przedszkolami, klubami HDK poprzez organizowanie kolejnych imprez pod czerwonokrzyskimi hasłami propagującymi zdrowie, higienę, pierwszą pomoc, walkę z nałogami, a przede wszystkim bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Jedną z form pomocy jest wpłata 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W roku ubiegłym pozyskaliśmy z tego tytułu 8100zł. Dziękujemy i prosimy o wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu także w roku bieżącym Nr KRS 0000225587.

Materiał przesłany przez PCK

Nie zapomnij udostępnić: