- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Brzeskie obchody Święta Niepodległości (zdjęcia)

Z udziałem władz samorządowych, na czele z Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem oraz Starostą Brzeskim Maciejem Stefańskim, oraz dowództwem brzeskiego garnizonu z płk Markiem Golanem oraz szefem Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Zbigniewem Garbosiem odbyły się w naszym mieście uroczystości patriotyczne. Nabożeństwo połączone ze składaniem kwiatów pod tablicą pamiątkową miało miejsce w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. Natomiast uroczystą odprawę wojska i apel poległych przeprowadzono na dziedzińcu zamku.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.