- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ulica Wolności. Ogłoszenie dot. uwag i wniosków

 

 

 

 

Ogłoszenie

W związku z licznymi komentarzami pojawiającymi się  na portalach społecznościowych i stronach internetowych pod zamieszczaną wizualizacją ulicy Wolności po ewentualnej jej przebudowie, Burmistrz Brzegu zwraca się z prośbą do mieszkańców Brzegu o przesyłanie uwag co do przedstawionych przez Gminę Brzeg planów inwestycyjnych. Wszelkie uwagi i sugestie, ale także pozytywne opinie co do wykonanego projektu prosimy składać do dnia 31.12.2015 roku na biurze podawczym Urzędu Miasta w Brzegu przy ul.  Robotniczej 12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: um@brzeg.pl

Wszystkie złożone uwagi i sugestie zostaną przedstawione autorom dokumentacji projektowej, a konstruktywne wnioski poparte obowiązującymi przepisami  technicznymi, zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia do dokumentacji projektowej.