- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Obchody Świętej Katarzyny, czyli Dzień Służb Kolejowych w Brzegu

 
 
 
Krótka uroczystość miała miejsce w dniu Świętej Katarzyny, patronki środowiska kolejowego, na brzeskim dworcu. Pod statuą znajdującą się na pierwszym peronie stacji, spotkali się kolejarze, przedstawiciele dyrekcji kolei z Polskich Linii Kolejowych PKP, miłośnicy kolei z koła PTTK oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Włodarz miasta przekazał życzenia dla całego środowiska kolejowego, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w przygotowanie wielu wydarzeń na terenie Brzegu (np. Dni Techniki Kolejowej). Burmistrz wspominał też historię brzeskiego odcinka linii kolejowej, jako pierwszej magistrali w naszym kraju oraz trzeciej w Europie.
 
Ceremonię zakończyła krótką modlitwą odprawioną przez ks.proboszcza Zdzisława Pyszkę w intencji środowiska kolejowego oraz złożenie kwiatów pod figurą Św. Katarzyny.
 
Głównym organizatorem uroczystości było PKP wraz z Panem Waldemarem Matkowskim-Członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Brzegu. Drugim organizatorem była Pani Wilhelmina Urbańska Prezes koła PTTK w Brzegu nr 25.