Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 września, 2016 Tytuł artykułu

Podpisano porozumienie w ramach Subregionu Brzeskego

Treść artykułu

2 września 2016 w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej samorządów współtworzących Subregion Brzeski. Partnerstwo podpisali przedstawiciele gmin wchodzących w skład tej inicjatywy (Brzeg-lider Subregionu, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz oraz Gmina Wiejska Oława) i Powiatu Brzeskiego.

Porozumienie jest kontynuacją współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami administracyjnymi. Współpraca jaka zawiązała się w związku z realizacją wspólnego projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” trwa od 2014 roku. W ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu opracowano strategię rozwoju Subregionu Brzeskiego, dokumentacje techniczne i studia wykonalności dla inwestycji ważnych dla rozwoju Subregionu oraz każdej z gmin wchodzących w skład tej inicjatywy. Celem porozumienia jest wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji samorządów współtworzących Partnerstwo Subregionu Brzeskiego, realizacja Strategii rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020, wzmocnienie i rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Brzegiem, a jego obszarem oddziaływania oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W imieniu Brzegu-lidera Subregionu porozumienie parafował Burmistrz Jerzy Wrębiak. Starostwo reprezentował Starosta Maciej Stefański, a poszczególne gminy ich wójtowie-Lubszę Bogusław Gąsiorowski, Olszankę-Aneta Rabczewska, Skarbimierz- Andrzej Pulit, a Gminę Wiejską Oława-Jan Kownacki.

Porozumienie formalizuje zasady współpracy w ramach partnerstwa, w tym sposób podejmowania ważnych dla Subregionu Brzeskiego decyzji.

Nie zapomnij udostępnić: