Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 marca, 2015 Tytuł artykułu

Współpraca w ramach Subregionu Brzeskiego-aktualności

Treść artykułu

 

 

 
Trwa realizacja wspólnego projektu 6 jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Brzeg – Lider Projektu – oraz Partnerzy, czyli Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Oława, Gmina Skarbimierz i Powiat Brzeski zakończyli wybory Wykonawców części projektu o największej wartości, czyli opracowania dokumentacji technicznych.
 
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy rozstrzygnięto przetargi i wybrano wykonawców 28 dokumentacji technicznych. Opracowane będą dokumentacje dotyczące przebudowy i budowy dróg, ochrony środowiska (termomodernizacje budynków, rewaloryzacja parku), uzbrojenia terenów inwestycyjnych czy budowy, przebudowy i remontów obiektów użyteczności publicznej (amfiteatr,  ratusz i blok operacyjny w Brzegu, Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu-Osiedle, basen otwarty w Lubszy). Wybór inwestycji, dla których są opracowywane dokumentacje wyniknął z zapisów Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego.
 
W ramach podpisanych umów wykonawcy przeprowadzą także oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanych dokumentacji.
 
Łączna wartość podpisanych umów to niemal 1,5 mln złotych. Obecnie trwają prace projektantów, które nadzorowane są bezpośrednio przez poszczególne jst. Zgodnie z podpisanymi umowami, prace nad dokumentacjami zakończą się do 10 czerwca 2015.
 
Ponadto 9 marca br. w brzeskim ratuszu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego i przedstawicieli Subregionu Brzeskiego, w trakcie którego przedstawiono postępy w realizacji projektu oraz możliwości pozyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaprezentowali działania skierowane głównie do miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych.
 
Projekt pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji jst w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżetu Państwa. Dotacja przyznana została w wyniku Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2).
 
Szczegóły dotyczące opracowywanych dokumentacji technicznych oraz aktualne informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.subregionbrzeski.pl.

 

Nie zapomnij udostępnić: