Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 września, 2014 Tytuł artykułu

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”

Treść artykułu

 

 
Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”
 
Nowy okres programowania budżetu unijnego dla Polski na lata 2014-2020 zakłada wprowadzenie nowego narzędzia wspierającego rozwój terytorialny jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Obszary Funkcjonalne, za pomocą którego miejskie obszary funkcjonalne – miasta i powiązane z nimi gminy, mogą wspólnie pozyskiwać środki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Środki te będzie można pozyskiwać m.in. w ramach regionalnych oraz krajowych programów operacyjnych.
Aby ułatwić sobie zdobywanie funduszy, samorządy wchodzące w skład Subregionu Brzeskiego: Gmina Brzeg, Gmina Lubsza, Gmina Skarbimierz, Gmina Olszanka, dolnośląska Gmina Oława oraz Powiat Brzeski postanowiły zawiązać ściślejszą współpracę.
Obecnie zakończony został kolejny etap prac programowych, w wyniku którego przygotowany został projekt dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z  perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”. Udostępniając Państwu projekt Strategii zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem regionu do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.
Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii, poprzez:
1.            Wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go do dnia 16 września 2014 roku na:
              adres poczty elektronicznej: konsultacje@deltapartner.org.pl lub,
              do Biur Podawczych urzędów:
Urząd Miasta w Brzegu, Urząd Gminy Lubsza, Urząd Gminy Olszanka, Urząd Gminy Oława, Urząd Gminy Skarbimierz lub w Starostwie Powiatowym w Brzegu.
2.            Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych terenie wszystkich partnerów Subregionu:
              Piątek, 12.09.2014:
o    Urząd Gminy Oława, godz. 10.00,
              Poniedziałek, 15.09.2014:
o    Urząd Gminy Skarbimierz, godz. 10.00,
o    Świetlica Gierszowice (gmina Olszanka), godz. 13.00,
o    Urząd Gminy Lubsza, godz. 15.00,
o    Ratusz Miejski w Brzegu, duża sala stropowa, godz.18.00.
Wersja papierowa dokumentu oraz formularzy dostępna jest w urzędach członków Subregionu Brzeskiego: Urząd Miasta w Brzegu, Urząd Gminy Lubsza, Urząd Gminy Olszanka, Urząd Gminy Oława, Urząd Gminy Skarbimierz oraz w Starostwie Powiatowym w Brzegu.
 
Tekst projektu Strategii i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.
 
Projekt nr 37/MOF/2/2013: „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym
Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPT 2007-2013. Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/99/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: