- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie dot. prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

 
Brzeg, 08.09.2014 r.
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że rozpoczęto prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Projekt przygotowywany jest na bazie obecnie obowiązującego Programu – Uchwała NR XLVII/303/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 listopada 2013 r. (dostępny na http://www.bip.brzeg.pl/?id=2678).
W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących współpracy na rok 2015.
Wszelkie propozycje, opinie i sugestie proszę składać w formie pisemnej do dnia września 2014 r. na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 
Pełnomocnik Burmistrza Brzegu ds. organizacji pozarządowych