Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 maja, 2016 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego w mieście Brzegu.

Treść artykułu

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 20 maja 2016r.
w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego w mieście Brzegu.

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446 zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 397, poz. 774, poz. 1505) zawiadamiam o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w mieście Brzegu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego w mieście Brzegu w terminie od 25 maja 2016r. do 17 czerwca 2016r.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Brzegu – Urząd Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12 lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@brzeg.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec

Nie zapomnij udostępnić: