- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Burmistrz Brzegu zaprasza do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projektu “Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5” w Brzegu przy ul. Robotniczej 22, nr działki 463, Burmistrz Brzegu zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ww. zadaniu,
załączniki:
– zaproszenie
– oferta cenowa zał. nr 1,
– oświadczenie zał nr 2,
– wzór umowy ( PDF)
– wykaz doświadczenia zał. nr 3