- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Park kulturowy - zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Szanowni mieszkańcy Brzegu !

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie ankietą i prosimy o przekazywanie informacji o możliwości jej wypełnienia wśród znajomych i rodziny. Państwa opinie są współuczestniczeniem w pracach przy utworzeniu Parku kulturowego w Brzegu i stanowią bardzo pomocny materiał służący opracowaniu końcowego dokumentu.

Działania podjęte przez Burmistrza Jerzego Wrębiaka zostały objęte patronatem przez:

Przypominamy, że celem utworzenia Parku kulturowego w naszym mieście jest poprawa jakości przestrzeni publicznej i tym samym lepsze warunki życia oraz większe możliwości promocji miasta w Polsce i za granicą.