- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie alarmu powodziowego

  Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013, poz. 594 ) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie Brzeg, Decyzją Burmistrza Brzegu z dnia 18 maja 2014   r. ogłaszam z dniem 18 maja 2014 r. od godz. 12:00 alarm powodziowego dla gminy Brzeg.

Dyżurny MCZK
Wiesław Kielian