Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 września, 2011 Tytuł artykułu

Do stowarzyszeń zawodowych i twórczych w Brzegu

Treść artykułu

Brzeg, dn. 12.09.2011 r.

Wniosek
o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu, ul. Mleczna 5

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o Panu Andrzeju Sowie, jako kandydacie na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.
Jednocześnie wskazuję 7-dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Brzegu, na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Brzegu. Opinie można składać w formie pisemnej na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub elektronicznej na adres: promocja@brzeg.pl w terminie do 21.09.2011 r.

Burmistrz
(-) Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: