Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 sierpnia, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konsultacjach

Treść artykułu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 493/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 03 sierpnia 2011 roku

Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej. Opinie należy składać w terminie do dnia 17. sierpnia 2011 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 

Nie zapomnij udostępnić: